Ecocycling

ECOCYCLING je fizičko-kemijski proces, razvijeno od strane našeg partnera Xproducts GmbH iz Njemačke, koji razne vrste ulaznog otpada pretvara u ekološki prihvatljive, nove proizvode, koji se mogu koristiti kao sirovina u brojnim aplikacijama, zadovoljavajući pri tome visoke ekološke standarde na nivou EU i u potpunosti je usmjeren i usaglašen sa dugoročnom EU strategijom gospodarenja otpadom:

Xaggregate

Xaggregate je sirovina koja se koristi kao zamjenski aditiv u proizvodnji betona. Koristi se u proizvodnom procesu betona na isti način kao i tradicionalni aditivi. Ovaj novi materijal donosi nova poželjna svojstva betonu. Proizvodi proizvedeni korištenjem Xaggregate posjeduju znatno viša izolacijska svojstava od tradicionalnog betona, lakši su, te iznimno vatrootporni.

Xfertiliser

Xfertiliser je  gnojivo posebnih svojstava (NPK-PK) koje se proizvodi preradom otpadnog kanalizacijskog mulja. Ovaj proces nudi održivu alternativu uobičajenog, skupog zbrinjavanja mulja iz pročistaća otpadnih voda. Proces je tako konzipiran, da se karakteristike gnojiva mogu prilagoditi potrebama i željama krajnjeg korisnika.

Xsoil

Xsoil se može koristiti kao supstrat za lončanice ili kao poboljšivač tla u vrtlarstvu i poljoprivredi. Vrlo je bogat hranjivim tvarima koje sadrže dušične, fosforne, magnezijske i kalijske, te po potrebi i druge hranjive tvari, koje se postupno otpuštaju tijekom uporabe tako da ne dolazi do neželjenog gubitka hranjivih vrijednosti.

Postupak se temelji na fizičkoj obradi otpada, usitnjavanju i homogeniziranju, kao i kemijskoj obradi, koristeći minerale i kemijske aditive. Proces ne zahtijeva vanjsko napajanje energijom. Proces se odvija u lokalnim, atmosferskim uvjetima. Energija potrebna za proces dolazi od reaktivnih elemenata dodataka, kao i iz samog otpada.

Bitno je pri tome naglasiti da se radi o procesu POTPUNE PRERADE OTPADA u korisne proizvode, odnosno bez ostataka ili dodatnog otpada, zbog čega se ta tehnologija naziva i “ZERO-WASTE” tehnologijom.

 

Ulazna sirovina ECOCYCLING – procesa može biti širok raspon otpada iz različitog podrijetla i sastava, počevši od komunalnog krutog otpada, C&D i industrijskog otpada, pa sve do prerade otpadnog, kanalizacijskog mulja. Toksični otpadi (petrokemijski, industrijski mulj, kontaminirano tlo, stara odlagališta otpada) također su pogodni, iako ne isključivo i ne za svaku primjenu, pa se svaki pojedini slučaj mora detaljno ispitati.

Investicijski troškovi ECOCYCLINGA su znatno niži nego, na primjer, u slučaju spaljivanja otpada. Proces je siguran, certificiran i dokumentiran od strane neovisnih stručnjaka.


Ako ste zainteresirani za primjenu ECOCYCLING tehnologije, slobodno nam se obratite za sva pitanja koja imate. U suradnji s našim kooperacijskim partnerima ponudit ćemo Vam optimalno rješenje po Vašoj mjeri kako bi osigurali optimalnu preradu predmetnog otpada i optimalnu stopu povrata,