Ekološka rješenja

Uvriježena mišljenja o otpadu proizlaze iz naslijeđene pogrešne premise o OTPADU KAO PROBLEMU. No

 

OTPAD NIJE PROBLEM – OTPAD JE BLAGO!

 

Otpad je uvijek bio i biti će naprosto sastavni dio civilizacije, te u skladu s tim prema njemu treba usvojiti pozitivan pristup. U suprotnom dovodimo u pitanje i pozitivan stav o nama samima i cijeloj našoj civilizaciji.

Stavovi o mnogim pojavama koje se javljaju kao neizbježan nusprodukt civilizacije vrlo često su opterećeni društvenim arhaizmima. Vrlo negativna pojava u tom segmentu našeg društva jesu sitni interesi pojedinaca i grupa koje koriste filozofiju kaosa u nesređenoj politici odnosa prema otpadu.

Otpad je odavno prepoznat kao sekundarna sirovina, a porastom njegovih količina valja ga smatrati i značajnim izvorom energije. Tehnologije zbrinjavanja otpada u posljednjih su nekoliko godina značajno napredovale.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Ptp6JGAF3o0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zbog toga je naš stav, da je u razmatranju metoda rješavanja ekoloških problema, koje bi trebale naći primjenu ne samo u Hrvatskoj, već globalno, neetično razmatrati tehnologije koje se napuštaju ili će uskoro biti ili već jesu zabranjene bilo u EU, bilo globalno, budući ekologija i ekološki problemi koji se trebaju riješiti ne poznaju granice i problemi koje nastojimo riješiti ne mogu se u tom kontekstu riješiti preseljenjem s jednog mjesta  na drugo, ili “rješenjima” koja stvaraju dodatna opterećenja okoliša, već rješenja moraju biti konačna i održiva, kako ekonomski, tako i ekološki.

Tehnologije zaštite okoliša daju osnovu za ekonomiju koja štiti resurse dok produktivnost raste. Spoznaja da je tehnologija zaštite okoliša ključ za svijet vrijedan življenja u budućnosti znači veliki potencijal za rast u tom sektoru. Kao međusektorska industrija, tehnologija zaštite okoliša igra ključnu ulogu u razvoju gospodarstva i društva na način koji će biti održiv na dugi rok.

VRIJEME JE DAKLE ZA PAMETNE ZELENE TEHNOLOGIJE! Mi i naši partneri dijelimo snažno poštovanje i odgovornost za naš okoliš. Odgovorili smo na izazov kako pomoći u rješavanju naših današnjih problema okoliša i klimatskih promjena s pametnim i visoko-inovacijskim rješenjima. Kao odgovor na sve veću potražnju tržišta za zelenim tehnologijama, odnosno tehnologijama zaštite okoliša, mi nudimo niz novih rješenja za tzv. “zero-waste” gospodarenje otpadom kao i sustave obnovljivih izvora energije.

<hr style="color: #ffbb00; background-color: #ffbb00; height: 1px; border: 0px;">