Pravne informacije

TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. za usluge (TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o.)
Dobronićeva 1
10110 Zagreb
HRVATSKA

<hr style="color: #ffbb00; background-color: #ffbb00; height: 1px; border: 0px;">

Račun:

  • Banka: SPLITSKA BANKA d.d., Ruđera Boškovića 16, 21000 Split, Hrvatska
    Broj računa: IBAN: HR7023300031160625462 – SWIFT: SOGEHR22

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-11/8993-2
Članovi društva
: Martin Arpad Kegli, Andrej Šantić
Osoba ovlaštena za zastupanje: Andrej Šantić

Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti
Matični broj:
080767837
OIB: 00872159186
PID-br: HR00872159186
Glavna djelatnost NKD2007: J6201

Kontakt:
Dipl.-Ing. Andrej Šantić, Direktor
E-Mail: info@texo-tehnologije.hr

<hr style="color: #ffbb00; background-color: #ffbb00; height: 1px; border: 0px;">

UVJETI KORIŠTENJA


Korištenje web stranica, pravna odgovornost

Informacije objavljene na ovim web stranicama nisu pravno obvezujuće i služe samo u informativne svrhe. Informacije su samo informativnog karaktera i ne predstavljaju ponudu, u smislu odgovarajućih pravni odredbi. Detaljnije informacije i uvjete ugovora možete dobiti od ovlaštenog zastupnika kompanije. Ugovor koji se odnosi na prezentiranu robu ne može biti sklopljen na temelju informacija objavljenih na ovim web stranicama.

TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. pridržava pravo na bilo kakve izmjene ili aktualizacije informacija na ovim web stranicama kao i proizvoda i usluga objavljenih na ovim stranicama, i to bez prethodne obavijesti. Ukoliko nije izričito drukčije navedeno u drugim dokumentima, web stranice TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. ne sadrže nikakve garancije niti informacije bilo koje vrste iz kojih bi proizlazila bilo kakva pravna jamstva od strane TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o., bilo izričito bilo implicitno, u vezi važenja, točnosti, potpunosti i kvalitete predmetnih informacija.

TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa svojim web stranicama. Isključena je odgovornost kompanije TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. za eventualne izravne ili neizravne gubitke/štete, prava na naknadu šteta odnosno uzrokovanih šteta bilo koje vrste po bilo kojem pravnom temelju, pretrpljene uslijed Vašeg pristupa našim web stranicama ili uslijed njihovog korištenja, a posebno virusne infekcije Vašeg računala.

Postojanje i ispunjavanje obveza te odgovornost tvrtke TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. za njene proizvode i usluge uređuju se isključivo odgovarajućim odredbama ugovora sklopljenih u odnosu na ove proizvode i usluge, u vezi s aktualnom verzijom standardnih uvjeta poslovanja tvrtke TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. važećih za svaki konkretni slučaj.

Unos i obrada podataka

Tvrtka TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. pohranjuje i čuva osobne podatke korisnika svojih web stranica samo ako su isti dali svoju suglasnost s korištenjem ovih podataka. Pohranjujemo  samo podatke vezane za datum i vrijeme trajanja posjete naših web stranica, naziv davatelja Internet usluga te web stranice preko kojih je posjetitelj došao na web stranice tvrtke TEXO TEHNOLOGIJE. Tvrtka TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. koristi ove podatke za mjerenje aktivnosti i posjećenosti web stranica, sastavljanje statistika i poboljšanje kvalitete usluga i informacija pružanih posredstvom web stranica. Podaci korisnika koji su dali svoju suglasnost za korištenje svojih osobnih podataka, koriste se isključivo u svrhu obrade upita ili u svrhe za koje je izdana suglasnost, u skladu s važećim zakonskim propisima za zaštitu podataka. Tvrtka TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. ni u kom slučaju ne pruža takve podatke drugim osobama u svrhu njihove samostalne upotrebe. Tvrtka TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. neće pružiti drugoj osobi podatke (bilo osobne bilo neosobne) u svrhu njihove samostalne upotrebe.

Cookies

Ako posjetite našu web stranicu, informacije mogu biti pohranjene u Vašem računalu u obliku cookies. Cookies se koriste samo u svrhu optimiziranja dizajna web stranica. Možete odlučiti da Vaš browser neće akceptirati ove cookies. Međutim, moramo upozoriti da neke funkcije i prikazi mogu biti zbog toga nedostupni.

Pravo na informacije

Prilikom prijave imate pravo na besplatne informacije u vezi Vaših osobnih podataka koje čuvamo. Pored toga imate pravo da Vaši osobni podaci budu korigirani, blokirani ili obrisani. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi gore navedenog obratite se, molimo, koordinatoru naših web stranica, na e-mail adresu: info@texo-tehnologije.hr . Ukoliko posjetite stranice ili otvorite dokumente u okviru naših web stranica i budete pozvani da unesete Vaše osobne podatke, vodite računa o tome da se ovi podaci prenose putem Interneta u nezaštićenom obliku pa mogu biti pristupni odnosno zloupotrebljeni od strane trećih osoba.

Poveznice na druge web stranice

Poveznice na web stranice trećih osoba ili tvrtki su Vam dostupne u sklopu dodatnih usluga. Ove web stranice su potpuno neovisne i smatraju se sadržajem izvan djelokruga tvrtke TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. Tvrtka TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. ne odgovara za sadržaj web stranica trećih osoba kojima možete pristupiti preko web stranica tvrtke TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o., niti odgovara za bilo koji sadržaj, poštivanje pravila i zaštitu podataka ili korištenje takvih web stranica.

Dostupnost proizvoda u svijetu

Ova web stranica može sadržavati informacije o proizvodima tvrtke TEXO TEHNOLOGIJE koje ne moraju biti na raspolaganju u Vašoj zemlji. Objava takvih informacija na ovoj web stranici ne znači da tvrtka TEXO TEHNOLOGIJE oglašava da će određeni proizvod biti dostupan u svim zemljama svijeta.

Zaštitni znakovi i autorska prava

Zaštitni znakovi i logotipovi (u daljem tekstu samo „zaštitni znakovi“) navedeni na ovim web stranicama vlasništvo su tvrtka TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. ili njenih povezanih kompanija. Nikakve informacije objavljene na ovim web stranicama ne smiju biti tumačene u smislu da je ovime dodijeljena licenca ili dozvola za ovih korištenje zaštitnih znakova. U takve svrhe neophodna je izričita pisana suglasnost tvrtke TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. Neovlašteno korištenje ovih zaštitnih znakova je strogo zabranjeno. Tvrtka TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. će štititi svoja prava na intelektualno vlasništvo u svim zemljama svijeta u smislu važećih zakona u svakom konkretnom slučaju.

Copyright © TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. Sva prava pridržana. Svi sadržaji na ovim web stranicama zaštićeni su pravom vlasništva tvrtke TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. i njenih povezanih kompanija. Ovi materijali ne smiju biti kopirani u svrhu komercijalne upotrebe ili distribucije. Pored toga je zabranjeno modificirati ili prenositi ove sadržaje na druge web stranice.

<hr style="color: #ffbb00; background-color: #ffbb00; height: 1px; border: 0px;">