Kodeks etike

Među glavne odlike svake suvremene tvrtke ubrajaju se i jasno uređena pravila profesionalnosti i etičnosti. Tvrtka TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. je stoga u svojim svakodnevnim nastojanjima da bude još bolja, profesionalnija i modernija donijela i Etički kodeks – načela poslovnog ponašanja.

Ovim kodeksom regulirana je sigurnost i pouzdanost poslovanja s ciljem postizanja međusobnog povjerenja, temeljenja rada na znanju i iskustvu te maksimalne usmjerenosti prema korisnicima. Odredbe Etičkoga kodeksa se bez iznimke primjenjuju na sve zaposlenike tvrtke TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. Pridržavanje odrednica Etičkoga kodeksa čini samo jednu u nizu aktivnosti usmjerenih na povećanje kakvoće rada tvrtke TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o.

Tvrtka TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. potpisnica je Kodeksa etike u poslovanju, koji je Skupština Hrvatske gospodarske komore potvrdila Odlukom od 23. svibnja 2005. godine, te je spremna pridržavati se pravila Kodeksa prihvaćanjem svih prava i obveza koje iz toga proizlaze.

Ovdje možete vidjeti Povelju Kodeksa etike u poslovanju.